TFP

Wat is een TFP Shoot?
TFP staat voor Time for Print  of Time for Portfolio .
Een TFP shoot is een shoot waarbij het model, fotograaf en visagiste/styliste elkaar niet betalen.
Door middel van een TFP shoot werken model/fotograaf en eventueel visagiste samen een idee uit om zo hun portfolio uit te breiden. Een TFP shoot is dus alleen nuttig als het ook een uitbreiding is van het portfolio van zowel model als fotograaf (en visagist).
Ieder bepaald dus zelf of hij of zij meewerkt aan een TFP shoot en bepaald zelf of dit een toevoeging is voor zijn of haar portfolio.

Regels van TFP-Shoots
Voor TFP shoots hanteer ik een aantal regels/afspraken om zo verwarring en eventuele teleurstellingen e.d te voorkomen. Als je bij mij komt voor een TFP shoot dan ga je akkoord met onderstaande regels.
Ik vind het erg belangrijk dat zowel model als fotograaf en visagiste voorafgaand aan een shoot precies weten wat de bedoeling is. Het concept zal bepaald worden via een moodboard en/of tot in detail besproken worden via een 1 op 1 gesprek / chat.
Mocht je toch van de shoot af willen zien? Geen probleem. Geef het even ruim op tijd aan. Tijd is kostbaar voor iedereen en het is fijn om op tijd te weten waar je aan toe bent.
Als er buiten mijzelf meer mensen beeldmateriaal maken van deze shoot dan mogen deze alleen na goedkeuring van mij online gebruikt worden. Tevens dient duidelijk vermeldt te worden wie de maker is van het beeldmateriaal en wie de nabewerking daarop heeft gedaan.

Extra kosten?
Mochten er extra kosten aan de shoot verbonden zitten, dan worden hier van te voren duidelijk afspraken gemaakt wie welke kosten gaat betalen.
Welke foto’s krijg je wel en welke niet?
Na de shoot zal ik een grove selectie maken welke ik onbewerkt naar je toe stuurt. Hier staat een logo ”onbewerkt “doorheen om te voorkomen dat de foto’s al online komen voordat we de daadwerkelijke bewerkte foto’s kunnen publiceren. Afhankelijk van de shoot geef ik je de gelegenheid om een aantal foto’s zelf uit te kiezen welke ik zal nabewerken. Daarnaast zullen er enkele uitgebreid nabewerkt worden. Zelf zal ik ook mijn favoriete foto’s eruit selecteren en nabewerken.

Ontvangen en gebruik van foto’s.
Als de nabewerking klaar is ontvang je de foto’s op webkwaliteit met mijn logo erop via een downloadlink (WeTransfer.com /Dropbox).Deze foto’s mag je online gebruiken mits fotograaf (en visagiste/styliste etc) vernoemd worden. Daarnaast ontvang je ook de foto’s in hoge resolutie (zonder logo) voor het geval je deze wilt laten afdrukken en/of wilt gebruiken voor andere doeleinden.
Iedereen die aan de shoot heeft bijgedragen ontvangt deze foto’s (Dus ook de eventueel aanwezige visagiste/styliste).
De nabewerkte foto’s kunnen dus door het gehele team gebruikt worden in hun portfolio op websites, social media en/of papieren portfolio ter promotie van zichzelf.

Levertermijn
De termijn wanneer de nabewerkingen geleverd worden kan erg verschillen. Dit is afhankelijk hoeveel foto’s er bewerkt worden en op welke manier. Mijn doel is om een TFP shoot in maximaal 3 weken geheel af te ronden.

Copyrights
De copyrights blijven ten alle tijden bij de fotograaf. Net zoals dat het portretrecht ten alle tijden van het model blijven. Dit is in de wet vastgelegd.

Commercieel gebruik
Mocht je de foto’s commercieel willen gebruiken dan dienen alle partijen te worden ingelicht en worden er afspraken gemaakt over de verdeling van de winst die met de foto’s wordt gemaakt.

Zelf bewerken van foto’s
Foto’s mogen NOOIT zonder toestemming bewerkt of aangepast worden! Wil je een bepaalde bewerking op je foto? Laat dit me dan gewoon weten en dan zal ik deze bewerking (eventueel tegen een kleine vergoeding) voor je doen op die specifieke foto. Ook het uitsnijden of afsnijden van mijn logo is niet de bedoeling en is zelfs strafbaar. Dit is vastgelegd in de auteurswet.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Modellen zijn bekend met de AVG en hebben daar akkoord voor gegeven. Vermeerdering van beeldmateriaal is niet toegestaan.